W związku z organizowanym wyścigiem w godzinach od 10.00 do 14.30
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Zatorskiej, Długiej i
części Kasztanowej.