Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej  informuje,
iż  rozpoczęcie roku przedszkolnego  nastąpi  4 września 2017 roku 
(tak jak rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej).  
Przedszkole w tym dniu będzie czynne od godziny 6.00 do 16.00.

 Dyrektor Przedszkola

/-/ Barbara Tolarczyk