Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polanka Wielka we wrześniu 2017 r.

Harmonogram