W dniu 18 września 2017 roku o godzinie 18.00, w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej
odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Pomocy Społecznej oraz Komisji do spraw Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik
/-/ Tadeusz Romanek