W związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” dot. dofinansowania na wymianę pieca węglowego spełniającego wymogi ekoprojektu (V klasy emisji z ECODESIGN) , Wójt Gminy Polanka Wielka informuje o jednym wolnym miejscu na zgłoszenie się do Programu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem Programie, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w trybie pilnym (do 22.09.2017r.).