Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne
nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 do 24 październka 2017
roku.