Główny Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o ponownie  narastającym zagrożeniu wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N8 i konieczności  stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa.
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza osoby utrzymujące drób na  szkolenie poświęcone  powyższej tematyce, które odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 29 października 2017 roku  około  godz.12.30 w sali OSP Polanka Wielka.