Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 29 października 2017 roku o godzinie 12.00 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będzie projekt budżetu na 2018 rok