W dniu 7 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Romanek