Urząd Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2018 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku w  prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia do pobrania tutaj.

Do dnia 31.01.2018 r. należy również dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ww. ustawy.