Wójt Gminy Polanka Wielkla przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 w Gminie Polanka Wielka: