Już po raz 26. odbyło się w naszej gminie spotkanie opłatkowe dla seniorów, którzy mogą poszczycić się ukończeniem co najmniej siedemdziesięciu lat życia.

W tym dniu, czyli w sobotę 20 stycznia tradycyjnie uhonorowano medalami pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, a także te, będące razem już od 60 lat!
Uroczystość odbyła się, jak co roku, w sali OSP w Polance Wielkiej i wzięło w niej udział ogółem 170 seniorów, a także inni zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: wójt Grzegorz Gałgan, przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka Daniel Gałgan, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polance Wielkiej Barbara Klęczar, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Polance Wielkiej ks. Andrzej Woźniak. Organizatorem cyklicznej już imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przy pomocy Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej – działającej przy Radzie Gminy Polanka Wielka oraz osób, które od wielu lat zaangażowane są organizację tego spotkania.
Kierownik Ewa Ortman uroczyście otworzyła to szczególne spotkanie dla najstarszych mieszkańców naszej gminy.
Wójt Grzegorz Gałgan przywitał się ze wszystkimi obecnymi na sali i w krótkim przemówieniu złożył życzenia wielu szczęśliwych chwil w 2018 roku.
Ze słowami duszpasterskiego pozdrowienia i modlitwą zwrócił się ks. proboszcz Andrzej Woźniak. Po krótkiej chwili zachęcił on wszystkich do wspólnego połamania się opłatkiem, symbolizującym z jednej strony pojednanie, a z drugiej wskazującym na jeszcze nie tak odległy czas wigilijnego świętowania Bożego Narodzenia.
Kolejnym i zarazem centralnym punktem sobotniego spotkania seniorów było uroczyste udekorowanie par Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są razem już od 50 lat. Odznaczenia te nadał mieszkańcom naszej gminy prezydent RP Andrzej Duda.
Wśród jedenastu par świętujących Złote Gody, które odznaczono medalami za rok 2017 znaleźli się:
– Klara i Władysław Biesowie,
– Kazimiera i Stanisław Dźwigońscy,
– Zofia i Bronisław Jaroszowie,
– Krystyna i Paweł Jaroszowie,
– Czesława i Edward Kędzierscy,
– Wanda i Franciszek Kozubowie,
– Halina i Kazimierz Krawiec,
– Stanisława i Stefan Olejarz,
– Helena i Władysław Sikora,
– Maria i Piotr Więckowie,
– Antonina i Paweł Wysoglądowie.

Uhonorowano również pary, które przeżyły wspólnie 60 lat. Ten szczególny, Diamentowy Jubileusz przypadł w udziale takim parom jak:
– Zofia i Władysław Huczkowie,
– Elżbieta i Stanisław Wądrzykowie,
– Zofia i Roman Wilk.
– Władysław i Stefania Walusiak

Już na zakończenie uroczystości Ewa Ortman, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zauważyła
– Ta wspaniała rocznica to symbol jedności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia oraz historii związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Kolejnym, już ostatnim punktem spotkania seniorów była zabawa taneczna, w której chętnie wzięli udział najstarsi mieszkańcy Polanki Wielkiej.