Gmina Polanka Wielka uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017r, poz. 2180), w oparciu o art. 9 ust. 1 tej ustawy, okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni t.j. do 10 czerwca 2018 r.

W międzyczasie, z uwagi na brzmienie nowych przepisów dotyczących zatwierdzania taryf, Gmina przekaże organowi regulacyjnemu (tj. dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy w terminie do dnia 12 marca 2018 r.
O okresie wejścia w życie kolejnej taryfy oraz okresie jej obowiązywania, będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan