Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I termin 2018 roku.

Wniosek należy złożyć w terminie :
od 01 LUTEGO 2018 roku do 28 LUTEGO 2018 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.
We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na który będzie dokonywany zwrot.

Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od 03 do 30 kwietnia 2018r.,po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.