Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że gmina po raz kolejny zamierza przystąpić do Programu PONE realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie, w związku z tym w terminie do 28.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na nowe zgodne z wytycznymi ekoprojektu.

Dodatkowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 15
u koordynatora programu – Łukasz Brózda nr tel. 691 960 419
oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-ograniczenia-niskiej-emisji

Do pobrania W N I O S E K o udział w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Polanka Wielka”