Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.

Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:
•    jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
•    płatność do owiec i kóz lub
•    płatność niezwiązaną do tytoniu lub
•    wypłatę pomocy na zalesianie lub
•    przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia

  • w Punktach Informacyjnych w Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10. Numery telefonów: (33) 842-04-93, (33) 842-77-05,842-77-10.
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84

ARiMR planuje również zorganizować cykl szkoleń z rolnikami i instytucjami doradczymi, na których zaprezentowany będzie sposób wypełniania e-Wniosku. O terminach szkoleń powiadomieni zostaną pracownicy ODR, sołtysi oraz Urzędy Gmin.