Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2018 roku o godzinie 11.45 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będą:

– plany inwestycyjne na 2018 rok,

– dofinansowanie do wymiany ogrzewania,

– plany zagospodarowania terenu byłego centrum handlowego.