W dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski