Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne
nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9-23 kwietnia 2018 roku.