Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w dniu 06 kwietnia 2018 r.

w godzinach od 8.00 do 14.00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców            ul. Ogrodowej w rejonie skrzyżowania z ul. Łąkową.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami

w dostawie wody. 

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                /-/ Grzegorz Gałgan