Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuńczych.