W dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski