Wójt Gminy Polanka Wielka jako Administrator Cmentarza Komunalnego w Polance Wielkiej (zw. dalej „Administratorem”) prosi Dysponentów grobów o utrzymanie porządku na grobie i w bezpośrednim sąsiedztwie grobu.
Za porządek (w tym koszenie traw) na alejkach i innych częściach wspólnych cmentarza (np. wzdłuż ogrodzenia, wokół kaplicy itp.) odpowiada Administrator.

Ponadto Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 01.06.2018 r. obowiązki grabarza na Cmentarzu Komunalnym w Polance Wielkiej
wypełnia firma: USŁUGI POGRZEBOWE ROBERT HAŁAT
UL. SŁONECZNA 67,  32 – 608 OSIEK,
TEL.: 785 978 206, 33 845 84 35 ;
http://halat-osiek.pl/