W dniu 10 lipca 2018 roku o godzinie 18.30, w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski