Uchwałą Zarządu z dnia 10 lipca 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Polanka Wielka otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 roku”.

Nasza Gmina po raz drugi otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Tegoroczna dotacja wynosi 185 tysięcy złotych.

Realizacja ww. zadania umożliwi likwidację 40 starych kotłów węglowych i montaż 25 kotłów gazowych oraz 15 kotłów węglowych, które spełniają wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

Dotacja polegająca na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych , jednak  nie więcej niż 6.400,00 zł dla kotłów węglowych i 8.000,00 zł dla kotłów gazowych, w tym: do 50 % z WFOŚiGW w Krakowie  i 30 % z budżetu Gminy Polanka Wielka.