W dniu 8 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.30, w PZOZ w Polance Wielkiej
odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik