W dniu 28 sierpnia 2018 roku o godzinie 8.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Komisja zacznie obrady w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Karola Wojtyły  w Polance Wielkiej

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski