Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 – więcej informacji w GOPS Polanka Wielka pokój nr 6.