OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnienia dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka i kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

 Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ustalony został następujący skład Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej:

1. Boba Beata 
2. Czarnik Bożena 
3. Godek Marta
4. Jankowska Lucyna
5. Krawczyk Agata 
6. Lipowski Stanisław
7. Matla Kamila 
8. Waligóra Agnieszka 
9. Wądrzyk-Płonka Marta 
 
Na pierwszym posiedzeniu Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wybrała Panią Lucynę Jankowską a na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Panią Martę Godek.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, 
ul. Długa 61; sala nr 8.
Komisja będzie pełnić dyżury w następujących dniach:
14 września 2018 r. w godz. 17:00 – 19:00
15 września 2018 r. w godz. 11:00 – 13:00
17 września 2018 r. w godz. 18:00 – 24:00
18 września 2018 r. w godz. 14:00 – 16:00
21 września 2018 r. w godz. 13:00 – 14:00
24 września 2018 r. w godz. 14:00 – 15.00
25 września 2018 r. w godz.  17:00 –19.00
26 września 2018 r. w godz. 18:00 – 24:00
 
W trakcie pełnienia dyżurów przyjmowane będą:
1. Do dnia 17.09.2018r. do godz. 24.00 zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka,
2. Do dnia 26.09.2018r. do godz. 24.00 zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.
 
                                                                         Przewodniczący Komisji
(-)  Lucyna Jankowska