Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Przeciszów , Polanka Wielka, Osiek, do udziału w trzech wizytach studyjnych po Dolinie Karpia w dniach:

– 24 września 2018r, wizyta adresowana jest do seniorów (osób po 50 roku życia, zamieszkałych w w/w gminach,

– 25 września 2018r, dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, których siedziba znajduje się w w/w gminach

– 2 października 2018r, dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających na terenie w/w gmin.