W dniu 3 października 2018 roku o godzinie 18.30, w Urzędzie Gminy w Polance
Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski