Mając na uwadze zapewnienie możliwości rozstrzygnięć spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (podejmowanie uchwał o skreśleniu kandydata, rozpatrywania skarg oraz udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie występowania nieprzewidzianych sytuacji) ustala się następujące godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej pełni dyżur w dniu 20 października 2018r. (sobota) w godzinach od 8:00 -20:00 w siedzibie Gminnej Komisji t.j. Urząd Gminy w Polance Wielkiej sala nr 8 i pod numerem telefonu (33) 8488 – 008 .

2. W dniu 21 października 2018 r. (niedziela) dyżur Komisji w składzie co najmniej dwóch Członków Komisji oraz Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego pełni dyżur od godz. 6:00 do 21:00.

3. Od godziny 21:00 do czasu zakończenia wyborów Gminna Komisja Wyborcza pracuje w pełnym składzie.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Polance Wielkiej

Lucyna Jankowska