Tak jak cała Polska, tak i Polanka Wielka w sposób szczególny obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Narodowe Święto 11 Listopada przebiegło w naszej gminie inaczej jak zwykle, choć pewnych elementów nie mogło zabraknąć. Obchody zostały podzielone na dwie części.

Pierwsza część odbyła się 9 listopada i była to uroczysta akademia w szkole, złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem oraz wieczornica w parku wypełniona nie tylko śpiewem pieśni patriotycznych, ale także ubogacona inscenizacją rozbrajania garnizonu niemieckiego przez legionistów w 1918 roku. Obchody te były zorganizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej, gminę Polanka Wielka przy współudziale Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej i Koło Gospodyń Wiejskich Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej.
    Drugą częścią obchodów Dnia Niepodległości była uroczysta msza święta odprawiona w niedzielę o godzinie 16.00, której to przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Woźniak, a w koncelebrze ks.proboszcz Mieczysław Piela i wikary Jarosław Jarco. W nabożeństwie brały udział poczty sztandarowe  OSP PSL, oraz górników. Po mszy, pod pomnikiem poległych odegrano hymn państwowy i złożono wieńce.
    Obchody dnia niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się uroczystą akademią w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej. Gmach był wypełniony po brzegi nie tylko przedszkolakami, uczniami i nauczycielami, ale także zaproszonymi gośćmi, których nie mogło zabraknąć w tym najważniejszym dla każdego Polaka dniu. Wśród osób przybyłych znaleźli się m.in.: ks. prałat Tadeusz Porzycki, będący honorowym obywatelem gminy Polanka Wielka, ks. proboszcz Mieczysław Piela, ks. wikariusz Jarosław Jarco, prezes KGW TK Krystyna Sitko, prezes OSP w Polance Wielkiej Dariusz Nowak wraz z liczną delegacją strażaków, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Polance Wielkiej Rafał Pytlowski, wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL w Krakowie Józef Kała, zasłużony samorządowiec naszej gminy Henryk Huczek. Honory gospodarzy pełnili dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Tomasz Borowiecki oraz wójt gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan.
Wszyscy, którzy przybyli tego dnia do sali gimnastycznej, mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez nauczycieli ze szkoły i przedszkola. Był on wypełniony treścią dopasowaną do obchodzonego święta. W podniosły nastrój wprawił wszystkich odśpiewany hymn Polski. Uczniowie ze szkoły przypomnieli pieśni, związane z Ojczyzną. Na uwagę zasługiwał także taniec dzieci symbolizujący białego orła zniewolonego przez trzy drapieżne, czarne ptaki – zaborców. Po 123 latach niewoli nastąpiło jednak odrodzenie Polski, ale przyszło ono w drodze czynu zbrojnego, co również było zaprezentowane. Z kolei dzieci z przedszkola przedstawiły niezwykle pomysłowo taniec z symbolem ojczystego kraju, czyli flagą.
Już po zakończonej części artystycznej głos zabrał wójt Grzegorz Gałgan.
– Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy świętować w sposób szczególny. Polska wywalczyła wolność w roku 1918, czyli po czterech pokoleniach, jednak dobrze wiemy, że po trzech miesiącach znów musiała walczyć, tym razem w wojnie polsko-bolszewickiej. O tę wolność musieliśmy zabiegać i ją pielęgnować. Następnie była II wojna światowa, która odebrała nam wolność. Niestety po niej przyszła do nas czerwona zaraza w postaci komunizmu i zniewolenia sowieckiego. Ten stan rzeczy trwał aż do 1989 roku, kiedy po tym czasie nadeszła oczekiwana wolność. Należy pamiętać, że o wolność musieliśmy walczyć, zdobywać ją krwią i blizną, a często także ponosić najwyższą cenę, czyli ofiarować za nią własne życie. W ramach tego obchodzonego dziś święta szkoła zorganizowała wystawę przedmiotów, pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz okresu międzywojennego. Na tę szczególną ekspozycję, znajdującą się w hallu szkoły, złożyły się pamiątki przekazane przez mieszkańców naszej gminy. Na szczególną uwagę zasługują przedmioty złożone przez ks. prałata Tadeusza Porzyckiego naszego honorowego obywatela gminy Polanka Wielka. Udostępnił on wszystkim swoje prywatne zbiory i pamiątki rodzinne. Jest tam także płaskrzeźba odsieczy wiedeńskiej, której autorem jest mój wujek Marian Gałgan. Ta wystawa znajduje się obecnie w szkole, ale niedługo trafi do GCK. Zachęcam do jej obejrzenia, bo naprawdę warto – akcentował wójt Grzegorz Gałgan.
Wszyscy obecni na apelu, po zakończeniu tej części uroczystości, przeszli pod pomnik poległych w walce i zamordowanych mieszkańców Polanki Wielkiej podczas obu wojen światowych. Odbyło się to przy dźwiękach orkiestry dętej OSP w Polance Wielkiej. Szczególnym akcentem tego pochodu były dzieci ubrane w kurtki przeciwdeszczowe w dwóch kolorach białym i czerwonym. Dzięki temu tworzyły one z „lotu ptaka” flagę Polski.
Pod pomnikiem delegacje władz gminy, stowarzyszeń, instytucji złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. W ten sposób oddano cześć wszystkim rodakom z naszej miejscowości, którzy złożyli to co najcenniejsze, czyli własne życie na ołtarzu Ojczyzny.
Niezwykły charakter miała wieczornica, zorganizowana w parku. Była ona poprzedzona inscenizacją rozbrojenia garnizonu niemieckiego w Warszawie przez żołnierzy Polskich w roku 1918. By to ten jeden z wielu charakterystycznych elementów, wskazujący bezpośrednio na działania, zmierzające do odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym dniu ważną częścią obchodów jubileuszowych było uroczyste, przy dźwiękach hymnu Polski, wciągniecie na maszt flagi państwowej.
Sporym zainteresowaniem wszystkich obecnych w parku cieszyła się prezentacja w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Śląski z Wodzisławia Śląskiego. Była to inscenizacja  z wykorzystaniem mundurów i uzbrojenia z epoki, tak, aby jak najlepiej oddać klimat tamtego czasu. W tym dniu mogliśmy zobaczyć fragment wydarzeń, związanych z rozbrajaniem garnizonu niemieckiego w Warszawie. Było to przeprowadzone z pełnym realizmem i wykorzystaniem broni hukowej oraz petard. W tej inscenizacji wzięły także udział grupy Barwa i Broń z Ustronia i Najemnicy Bocheńscy z Wiśnicza. Historycznego wprowadzenia do tego wydarzenia dokonał Kazimierz Piechaczek, prezes GRH Powstaniec Śląski. Już na zakończenie pokazu nie mogło obyć się bez salwy honorowej.
Na wieczornicę przy dużym ognisku złożył się montaż poetycko-muzyczny. Na scenie amfiteatru zaproszone osoby recytowały fragmenty wierszy lub też tekstów pisanych prozą, które nawiązywały do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy czym wszyscy zgromadzeni, w tym dzieci i młodzież śpiewały pieśni patriotyczne.
W tym dniu rozstrzygnięto na scenie konkurs Biało-Czerwona w Oknie – na najpiękniej udekorowany dom. Nagrody laureatom wręczył wójt Grzegorz Gałgan.

Film z uroczystości

Galeria zdjęć