19 listopada 2018 roku w gminie Polanka Wielka odbyły się warsztaty szkoleniowe ideaTECHforum realizowane w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Spotkanie to było zwieńczeniem cyklu dziesięciu szkoleń w małopolskich gminach.

Warsztaty otworzył Wójt Gminy Polanka Wielka – p. Grzegorz Gałgan. Podkreślił on wagę tego typu inicjatyw, w szczególności dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Stwierdził, że warsztaty doskonale komponują się z aktualnymi działaniami gminy w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej, m.in. z rządowym programem „Czyste powietrze” oraz wymianą gminnego oświetlenia ulicznego.

Pierwszy z prelegentów, a był nim ekspert Stowarzyszenia ideaTECH p. Józef Kała omówił studium przypadku dachowej instalacji fotowoltaicznej. Zaprezentował obliczenia i wykresy, które unaoczniały zebranym plusy i minusy posiadania tego typu urządzeń. Biorąc pod uwagę, że przedstawione treści były oparte o rzeczywiste pomiary i obserwacje – w dużej mierze zainteresowały obecnych gości.

Kolejny z trenerów – dr inż. Tomasz Fiszer skupił się w swoim wystąpieniu na niskiej emisji oraz efektywności energetycznej. Pokazał również możliwe opcje dofinansowania inwestycji w OZE zarówno dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Na koniec przedstawił autorską koncepcję ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH, czyli „Zielone Strefy Energetyczne”.

Trzeci z prelegentów tj. mgr inż. Paweł Tomaszewski omówił kwestie związane ze stanem i zasobami środowiska naturalnego, nawiązał przy tym do efektywności energetycznej a przede wszystkim przedstawił system Białych Certyfikatów. Ważne miejsce w jego wystąpieniu zajęło omówienie programu rządowego pn. „Czyste powietrze”, w trakcie którego namawiał mieszkańców do skorzystania z niego prezentując poszczególnego jego możliwości i zasady finansowania.

Zgromadzeni uczestnicy w trakcie dyskusji pytali przede wszystkim o szczegóły programu „Czyste powietrze”, o możliwości dofinansowania różnych działań proefektywnościowych a także o opłacalność instalacji fotowoltaicznych. Wójt Polanki Wielkiej zauważył, że niezwykle cenną informacją jest możliwość otrzymania białych certyfikatów również przez gminy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym a przede wszystkim Wójtowi Gminy Polanka Wielka – p. Grzegorzowi Gałganowi za pomoc w organizacji warsztatów.

Było to już finalne – dziesiąte – spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego projektu. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie kolejnych gmin Stowarzyszenie ideaTECH rozpocznie starania o środki na kontynuację projektu, który w trakcie spotkań w gminach zebrał sporo pochwał oraz wzbudził duże zainteresowanie.

Zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w dniu 27 listopada o godz. 9 na AGH w Krakowie. Pozostały jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji tutaj.