WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce   nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Treść wykazu.