W dniu 8 stycznia 2019 roku o godzinie 17.30, w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu.