Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza rodziców dzieci z oddziału „0” Przedszkola i  rodziców uczniów klas I i II SP nr 1 w Polance Wielkiej w dniu 10.01.2019 r. (czwartek) godz. 17:00 (sala gimnastyczna przy SP nr 1) na spotkanie dotyczące organizacji miejsca nauczania od roku szkolnego 2019/2020.

Z uwagi na znaczenie poruszanego tematu proszę o niezawodne przybycie.