W dniu 24 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Spoełecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski