Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Polanka Wielka obowiązują następujące stawki za odbiór odpadów:

14 zł od osoby za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny

20 zł od osoby za odbiór odpadów gromadzonych w sposób zmieszany

Blankiety wpłat za odbiór odpadów zostaną dostarczone do mieszkańców do końca lutego wraz z decyzjami podatkowymi.