W dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla
/-/ Przemysław Kościelnik