Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019”, które odbędzie się 28 marca (czwartek) 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO „RiM” na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza tworzących miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków)”.