W dniu 3 kwietnia 2019 roku Gmina Polanka Wielka otrzymała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jest to dofinansowanie na remont drogi gminnej, ulicy Rolnej.Wartość otrzymanego dofinansowania to 120.000,00 złotych.