Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą antysmogową od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Obowiązuje także zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Dla istniejących kotów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku.