Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 6 maja 2019 roku o godz. 15.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Szabla