W dniu 06 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan ppłk Zbigniew Pustułka wraz z Wójtem Gminy Polanka Wielka Panem Grzegorzem Gałganem wręczyli srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom z terenu Gminy Polanka Wielka, których trzech lub więcej synów odbyło służbę wojskową.