W dniu 23 maja 2019 roku o godzinie 16.30, w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik