Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Polanka Wielka, zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Tematem głównym zebrania będzie prezentacja złożonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.