W dniu 5 czerwca 2019 roku o godzinie 18.00, w PZOZ w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski