W dniu 13 czerwca 2019 roku o godzinie 14.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik