Wójt Gminy Polanka Wielka zwraca się z prośbą do mieszkańców o uzupełnienie ankiety dotyczącej bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Aktualizacja wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Ankiety zostały wysłane pocztą do wszystkich nieruchomości na terenie gminy.

Uprzejmie prosimy, aby mieszkańcy wypełnili ankietę oraz dostarczyli ją do Urzędu Gminy Polanka Wielka osobiście lub drogą pocztową / e-mail. Jednocześnie prosimy, aby wszelkie działania polegające na wymianie starego pieca, termomodernizacji oraz zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w Państwa budynkach, zgłaszać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.

Więcej informacji: Urząd Gminy Polanka Wielka pok. 15, tel. 33 8488008 w. 40.